Lid worden

Hoe kan je lid worden ?

Indien je, als booteigenaar, toetredend lid wenst te worden, lees je best eerst het  huishoudelijk reglement  door.  Met alles akkoord ?  Prima !  Vul dan het formulier  aanvraag toetredend lid   in en stuur het – volledig ingevuld en ondertekend – met een recente foto van je schip naar  info@nieuwendorpe.be .  Je aanvraag wordt geëvalueerd aan de hand van deze gegevens.  Je lidmaatschap is definitief na het overschrijven van het jaarlijkse lidgeld (€ 100,00) op onze rekening.

Ook zonder schip kan je toetreden.  De ‘aannameprocedure’ is dan niet nodig.

Je wordt sympathisant door het jaarlijkse lidgeld (€ 25,00) over te schrijven op onze rekening.  Vul in dit geval formulier  aanvraag sympathisant  in.

De lidgelden dienen overgeschreven te worden op onderstaande rekening :

IBAN :                      BE65 3630 7897 3396
BIC :                         BBRUBEBB
op naam van :     JCN vzw,  Nieuwendorpe 55,  9900  EEKLO
in mededeling :   het factuurnummer van de factuur die wij je eerst toesturen

Wat houdt lidmaatschap in ?

Toegetreden leden
  • kunnen deelnemen aan alle sociale activiteiten aan de wal
  • kunnen deelnemen aan alle varende activiteiten (openen vaarseizoen, toervaart, …)
  • komen in aanmerking om een vaste ligplaats te verkrijgen
  • genieten een korting van 50% op de passantengelden gedurende 30 overnachtingen per jaar
  • zijn ook automatisch aangesloten bij de  Vlaamse Pleziervaart Federatie (VPF)  met alle voordelen als wederkerigheidtarieven, Kanaal 77, Vademecum, enz.
Sympathisanten
  • kunnen deelnemen aan alle sociale activiteiten aan de wal