Ligplaatsen

Ja, er zijn nog ligplaatsen beschikbaar !

Helaas, momenteel is alles volzet …

 

JCN,  Jachtclub Nieuwendorpe vzw,  beschikt over ligplaatsen op twee locaties :

 • Afleidingskanaal van de Leie, ter hoogte van  De Koetshoeve  , Berlaars 1, 9991 ADEGEM,  MALDEGEM
IMG_0784
 • Vaart van Eeklo, net onderdoor Nieuwendorpebrug, Nieuwendorpe 55, 9900  EEKLO
IMG_0178

Enkel toegetreden leden kunnen hier, indien beschikbaar, een ligplaats bekomen.
Wens je, als toegetreden lid, ook een ligplaats, vul dan het formulier  aanvraag ligplaats  in en stuur het ook naar  info@nieuwendorpe.be.

Liggelden

 • Eenmalige toetredingsbijdrage voor ligplaatshouders :  € 50,00
 • Liggeld 2018 (jaarlijks indexering !) :  € 36,77 per l/m  (LOA + 2m)
 • Motivatiebijdrage, systeem :  € 150,00
Deze bijdrage is enkel van toepassing op ligplaatshouders.
Vallen niet onder deze regeling : alle Engelse ligplaatshouders en die ligplaatshouders wiens schip omwille van lengte moeilijk in een jachthaven terecht kan.
Nieuwe ligplaatshouders die aansluiten tussen 1 januari en 31 augustus betalen eenmalig € 150,00 aan.  Zij die aansluiten na 31 augustus betalen dit bedrag eerst aan op hun eerstvolgende lid-/liggeld factuur.
Op elke jaarlijkse lid-/liggeldfactuur zal een evaluatie gemaakt worden van deelname aan de verschillende activiteiten van het afgelopen jaar, uiteraard rekening houdend met moment van aansluiting.  Ligplaatshouders die aanbetaald hebben in dit systeem, maar onvoldoende deelgenomen hebben, zullen hiervoor ‘beboet’ worden volgens volgende criteria :
–   geen/onvoldoende deelname aan werkdagen : € 25,00 per halve werkdag  (elk jaar zijn er 2 geplande werkdagen)
–   geen deelname aan één sociale activiteit : € 25,00   (receptie, etentje, …)
–   geen deelname aan één varende activiteit : € 25,00
Bij einde lidmaatschap zal ook een verrekening gebeuren en zal het resterende saldo van de bijdrage teruggestort worden.
Werkdagenactiviteiten kunnen in overleg met de havenmeester op andere momenten ingevuld worden.
 • Toegetreden leden, zonder vaste ligplaats, genieten een korting van 50% op de passantengelden gedurende 30 overnachtingen per jaar.
Extra
 • Aansluiting op het elektriciteitsnet, vast recht :  € 5,00 per jaar
 • (enkel locatie Eeklo) Eenmalige waarborg voor slot, sleutel, vergrendeling :  € 10,00
 • Walstroom :  € 0,30 per kWh
 • Drinkwater (met jetons) :  € 1,00 (ca. 100 liter)
 • Kanaalwater (ondrinkbaar !!!) :  gratis